2020-08-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/2901a358-800a-4a89-97cf-195a902198d7/download/2020-08-05_station_daily_average.xlsx

2020-08-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 6 Gusht, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-08-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-08-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit