2018-12-14 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/2833c6d6-7aa7-4e0f-b28c-cf78d57f8adb/download/2018-12-14_station_daily_average.csv

2018-12-14 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca License not specified
Emri 2018-12-14 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-12-14 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit