2021-09-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/26dc1f77-dcdc-4942-b035-f7a00c3897af/download/2021-09-05_station_daily_average.csv

2021-09-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 6 Shtator, 2021
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca License not specified
Emri 2021-09-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-09-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit