2020-12-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/261498cf-2c51-485e-a766-90114ca509c5/download/2020-12-03_station_daily_average.xlsx

2020-12-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 13 Janar, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-12-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-12-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit