2020-10-28 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/25fee5bf-6f71-494f-8442-165be443e45e/download/2020-10-28_station_daily_average.csv

2020-10-28 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 29 Tetor, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-10-28 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-10-28 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit