2021-03-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/25e7c953-a5df-49a8-8c6a-cdb3d3d5eeff/download/2021-03-01_station_daily_average.xlsx

2021-03-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 2 Mars, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-03-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-03-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit