2021-04-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/22ae6e9e-ae52-41cf-a299-a6bc828b8dde/download/2021-04-01_station_daily_average.xlsx

2021-04-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 2 Prill, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-04-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-04-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit