2021-06-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/226b9544-73e3-472d-b4c7-f47a2354a562/download/2021-06-27_station_daily_average.xlsx

2021-06-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 28 Qershor , 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-06-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-06-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit