2020-05-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/221f44b5-3392-4359-a469-c0798f272157/download/2020-05-20_station_daily_average.xlsx

2020-05-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 21 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-05-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-05-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit