2020-09-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/2030c831-f791-4ab0-859f-f65b5f1ab56d/download/2020-09-24_station_daily_average.xlsx

2020-09-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 20 Tetor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-09-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-09-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit