2018-10-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/2013536e-8991-4bb1-8bf3-dbdb1395d2d5/download/2018-10-24_station_daily_average.xlsx

2018-10-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-10-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-10-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit