2020-07-21 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/1e491549-cd82-4f3b-abc9-74c69e244feb/download/2020-07-21_station_daily_average.xlsx

2020-07-21 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 22 Korrik, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-07-21 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-07-21 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit