2020-01-17 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/1d45243b-dd57-46b2-a51b-2f5b01894270/download/2020-01-17_station_daily_average.xlsx

2020-01-17 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-01-17 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-01-17 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit