2018-06-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/1bb955d7-5950-4bbd-bb65-f737d7438397/download/2018-06-04_station_daily_average.xlsx

2018-06-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2018-06-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-06-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit