2019-10-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/19cfee19-50d2-41c6-87f9-eef6ef9a9eff/download/2019-10-07_station_daily_average.xlsx

2019-10-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2019-10-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-10-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit