2021-09-30 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/1655289f-539a-4268-9008-5a3430cd2877/download/2021-09-30_station_daily_average.xlsx

2021-09-30 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 1 Tetor, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-09-30 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-09-30 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit