2020-10-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/1584d0fe-4973-4ba3-a7c8-f43ba203d817/download/2020-10-04_station_daily_average.csv

2020-10-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 20 Tetor, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-10-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-10-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit