2020-07-14 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/140b092c-f385-4862-8e88-3046473d9883/download/2020-07-14_station_daily_average.xlsx

2020-07-14 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 15 Korrik, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-07-14 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-07-14 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit