2021-02-13 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/1317854e-cd3e-4212-a87b-a705b91e24fd/download/2021-02-13_station_daily_average.xlsx

2021-02-13 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 14 Shkurt, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-02-13 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-02-13 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit