2020-12-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/1073dfca-756c-49d5-b4ad-fdb6ec0e982c/download/2020-12-25_station_daily_average.csv

2020-12-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 13 Janar, 2021
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca License not specified
Emri 2020-12-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-12-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit