2020-05-15 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/1008961a-89e3-4ed8-92ab-e88680d80d7c/download/2020-05-15_station_daily_average.xlsx

2020-05-15 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 18 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-05-15 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-05-15 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit