2020-06-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/0e9bf352-f525-4d3a-b1f8-3a7c52f72f4c/download/2020-06-10_station_daily_average.xlsx

2020-06-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 10 Korrik, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-06-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-06-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit