2021-03-21 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/0e5c7274-7c0d-48dc-8bb5-7a2f2dbb695c/download/2021-03-21_station_daily_average.xlsx

2021-03-21 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 22 Mars, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-03-21 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-03-21 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit