2020-06-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/0d8401f3-8556-440d-a94e-ef8be4e3322a/download/2020-06-04_station_daily_average.xlsx

2020-06-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 5 Qershor , 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-06-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-06-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit