2020-08-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/0ca0c925-017a-4661-9003-3de836d339c3/download/2020-08-23_station_daily_average.xlsx

2020-08-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 30 Shtator, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-08-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-08-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit