2020-05-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/0a339964-000e-4803-bdf1-a00abc922dfd/download/2020-05-22_station_daily_average.csv

2020-05-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 23 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-05-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-05-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit