2020-03-06 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/09fd53fd-c579-4f23-879c-6f1fb22f1655/download/2020-03-06_station_daily_average.xlsx

2020-03-06 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-03-06 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-03-06 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit