2020-08-14 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/093cd357-a8d7-4da1-98b7-53d2a7dd2807/download/2020-08-14_station_daily_average.xlsx

2020-08-14 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 30 Shtator, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-08-14 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-08-14 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit