2019-02-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/090abf3a-1420-4b5f-806b-3ee87997ec68/download/2019-02-23_station_daily_average.xlsx

2019-02-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2019-02-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-02-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit