2021-03-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/0802a3e7-abbf-4bce-9782-4efe6c79b62f/download/2021-03-23_station_daily_average.xlsx

2021-03-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 24 Mars, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-03-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-03-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit