2020-08-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/015e2303-93d4-4cd9-82e2-6a4162174914/download/2020-08-07_station_daily_average.csv

2020-08-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Gusht, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-08-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-08-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit