2018-10-21 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/00635e12-9eab-408c-ba98-ca6c3a2e00cd/download/2018-10-21_station_daily_average.csv

2018-10-21 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-10-21 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-10-21 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit