2020-05-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/003c340b-9e9b-406e-a200-87db4290a9e7/download/2020-05-18_station_daily_average.xlsx

2020-05-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 19 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-05-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-05-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit