2019-04-17 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/00345fb7-323c-44ca-9647-77c7e86136af/download/2019-04-17_station_daily_average.xlsx

2019-04-17 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2019-04-17 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-04-17 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit