Matjet mesatare vjetore nga stacionet e monitorimit

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Matjet mesatare vjetore nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi Matjet mesatare vjetore nga stacionet e monitorimit (µg/m3, CO: mg/m3)
Burimi
Versioni
Autor
Email i autorit
Mirëmbajtësi
Email i Mirëmbajtësit