Regjistri i masave disiplinore të nëpunësve civilë në nivel komunal

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Regjistri i masave disiplinore të nëpunësve civilë në nivel komunal
Pershkrimi Regjistri i masave disiplinore ndaj nëpunësve civilë për shkelje të etikës dhe legjislacionit anti-korrupsion në nivel komunal
Burimi
Versioni 1.0
Autor Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Email i autorit Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Mirëmbajtësi Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Email i Mirëmbajtësit Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)