Rastet e trajtuara në fushën e parandalimit të korrupsionit në prokurimin publik

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Rastet e trajtuara në fushën e parandalimit të korrupsionit në prokurimin publik
Pershkrimi Tabela përmban: numrin e opinioneve të dhëna, raste të mbyllura, këshilla, në procedurë, në hetime në fushën e parandalimit të korrupsionit në prokurimin publik.
Burimi http://akk-ks.org/repository/docs/3._Raporti_Vjetor_2017_SHQIP_622522.pdf
Versioni 1.0
Autor Agjencia Kundër Korrupsionit
Email i autorit Agjencia Kundër Korrupsionit
Mirëmbajtësi Agjencia Kundër Korrupsionit
Email i Mirëmbajtësit Agjencia Kundër Korrupsionit