Profesionet e të punësuarve sipas gjinisë, profesionet, vitit dhe kategoritë

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Profesionet e të punësuarve sipas gjinisë, profesionet, vitit dhe kategoritë
Pershkrimi Tabela me të dhëna për punësim sipas profesioneve të ndara në gjini
Burimi
Versioni 1.0
Autor Bujar Hajrizi
Email i autorit Bujar Hajrizi
Mirëmbajtësi Burim Lumolli
Email i Mirëmbajtësit Burim Lumolli