Tabela me të dhënat për numrin e veteranëve dhe familjeve të veteranëve të vdekur sipas komunave dhe gjinisë për vitin 2017

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Tabela me të dhënat për numrin e veteranëve dhe familjeve të veteranëve të vdekur sipas komunave dhe gjinisë për vitin 2017
Pershkrimi Tabela me të dhënat për numrin e veteranëve dhe familjeve të veteranëve të vdekur sipas komunave dhe gjinisë për vitin 2017
Burimi
Versioni 1.0
Autor Merita Fejza
Email i autorit Merita Fejza
Mirëmbajtësi Lirije Mavraj
Email i Mirëmbajtësit Lirije Mavraj