Numri i i të punësuarve dhe shkalla e punësimit sipas sipas grup mosha, viti, mijëra apo përqindje dhe gjinia

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Numri i i të punësuarve dhe shkalla e punësimit sipas sipas grup mosha, viti, mijëra apo përqindje dhe gjinia
Pershkrimi Numri i i të punësuarve dhe shkalla e punësimit sipas sipas grup mosha, viti, mijëra apo përqindje dhe gjinia
Burimi
Versioni 1.0
Autor Bujar Hajrizi
Email i autorit Bujar Hajrizi
Mirëmbajtësi Bujar Lumolli
Email i Mirëmbajtësit Bujar Lumolli