Tabela me të dhënat e numrit të përgjithshëm për Familjet e Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës dhe Viktimave Civile

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Tabela me të dhënat e numrit të përgjithshëm për Familjet e Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës dhe Viktimave Civile
Pershkrimi Tabela me të dhënat për numrin e përgjithshëm,numrin e pagesave dhe shumën e tyre për Familjet e Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës dhe Viktimave Civile
Burimi
Versioni 1.0
Autor Merita Fejza
Email i autorit Merita Fejza
Mirëmbajtësi Lirije Mavraj
Email i Mirëmbajtësit Lirije Mavraj