Tabela me të dhënat e numrit të përgjithshëm të veteranëve dhe familjeve të veteranëve të vdekur

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Tabela me të dhënat e numrit të përgjithshëm të veteranëve dhe familjeve të veteranëve të vdekur
Pershkrimi Tabela me të dhënat e numrit të përgjithshëm të veteranëve dhe familjeve të veteranëve të vdekur si dhe shuma e mjeteve të përfituara
Burimi
Versioni 1.0
Autor Merita Fejza
Email i autorit Merita Fejza
Mirëmbajtësi Lirije Mavraj
Email i Mirëmbajtësit Lirije Mavraj