Tabela me të dhënat për numrin e Familjeve të Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës dhe Viktimave Civile sipas komunave dhe gjinisë për vitin 2019

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Tabela me të dhënat për numrin e Familjeve të Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës dhe Viktimave Civile sipas komunave dhe gjinisë për vitin 2019
Pershkrimi Tabela me të dhënat për numrin e Familjeve të Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës dhe Viktimave Civile të ndara në komuna dhe gjini për vitin 2019
Burimi
Versioni 1.0
Autor Merita Fejza
Email i autorit Merita Fejza
Mirëmbajtësi Lirije Mavraj
Email i Mirëmbajtësit Lirije Mavraj