Tabela me të dhënat për numrin e aplikantëve, gjininë, moshën dhe etninë e Familjeve të Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës dhe Viktimave Civile për vitin 2016

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Tabela me të dhënat për numrin e aplikantëve, gjininë, moshën dhe etninë e Familjeve të Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës dhe Viktimave Civile për vitin 2016
Pershkrimi Tabela me të dhënat për vitin 2016 për numrin e aplikantëve, gjininë, moshën dhe etninë e Familjeve të Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës dhe Viktimave Civile dhe shuma e përfituar
Burimi
Versioni 1.0
Autor Merita Fejza
Email i autorit Merita Fejza
Mirëmbajtësi Lirije Mavraj
Email i Mirëmbajtësit Lirije Mavraj