Mesatarja e ditëve të qëndrimit në spitale

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Mesatarja e ditëve të qëndrimit në spitale
Pershkrimi Mesatarja e ditëve të qëndrimit në spitale
Burimi https://msh.rks-gov.net/wp-content/uploads/2013/11/MSH_STRATEGJIA_raport_alb-web.pdf
Versioni 1.0
Autor Ministria e Shëndetësisë
Email i autorit Ministria e Shëndetësisë
Mirëmbajtësi Ministria e Shëndetësisë
Email i Mirëmbajtësit Ministria e Shëndetësisë