Fuqia punëtore dhe shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore sipas gjinisë, vitit dhe grupmoshës

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Fuqia punëtore dhe shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore sipas gjinisë, vitit dhe grupmoshës
Pershkrimi Tabela me të dhëna për fuqien punëtore dhe shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore sipas gjinisë dhe grupmoshës sipas vitit
Burimi
Versioni 1.0
Autor Bujar Hajrizi
Email i autorit Bujar Hajrizi
Mirëmbajtësi Burim Lumolli
Email i Mirëmbajtësit Burim Lumolli