Rreth nesh

CKAN është platforma kryesore e të dhënave me burim të hapur në botë.

CKAN është një zgjidhje e plotë softuerike që i bën të dhënat të arritshme dhe të përdorshme duke ofruar mjete për të përmirësuar botimin, ndarjen, gjetjen dhe përdorimin e të dhënave (duke përfshirë ruajtjen e të dhënave dhe sigurimin e API-ve të fuqishme të të dhënave). CKAN ka për qëllim botuesit e të dhënave (qeveritë kombëtare, rajonale, kompanitë dhe organizatat) që dëshirojnë t'i bëjnë të dhënat e tyre të hapura dhe të disponueshme.

CKAN përdoret nga qeveritë dhe grupet e përdoruesve në të gjithë botën dhe fuqizon një shumëllojshmëri të portaleve zyrtare dhe të të dhënave të komunitetit duke përfshirë portale për qeveritë lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare, të tilla si data.gov.uk e Mbretërisë së Bashkuar dhe publicdata.eu e Bashkimit Evropian, Dados Braziliane dados.gov.br, portalet e qeverisë holandeze, si dhe faqet e qyteteve dhe komunave në SHBA, Britani të Madhe, Argjentinë, Finlandë etj.

CKAN: http://ckan.org/
CKAN Tour: http://ckan.org/tour/
Pamja e përgjithshme e karakteristikave: http://ckan.org/features/