Statistikat afatshkurtra të tregtisë me pakicë

URL: https://ask.rks-gov.net/sq/rergjistri-i-bizneseve/category/96-statistikat-afatshkurtra-te-tregtise-me-pakice

Nga abstrakti i setit të të dhënave

Regjistri statistikor i Bizneseve (RSB) shërben për qëllime statistikore dhe duhet të identifikojë qartësisht njësitë, në mënyrë që: - Të mundësojë marrjen e informacionit për to...

Burimi: Regjistri i Bizneseve

Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.

Informata shtesë

Fusha Vlera
Ndryshimi i fundit Tetor 12, 2016
U krijua Tetor 12, 2016
Formati LINK
Licenca Tjera (Pa Hapura)
createdover 1 year ago
formatLINK
id3f735247-67c7-41e7-965f-af740ed34b10
package ida44aa9a0-8d3b-43d6-8465-2e36965f9636
position3
revision ida93af4a8-3f73-48e5-bebf-9f4a905d130f
stateactive